ขอบคุณที่สนใจ E-book ของเรา!

ทาง Amoriz จะดำเนินการส่ง E-book ของคุณ ผ่านทาง Email ที่คุณได้แจ้งไว้ก่อนหน้านี้ โดยคุณจะได้รับ Email ตามลำดับคิว ซึ่งปกติจะอยู่ภายใน 4 – 6 ชั่วโมง (บางกรณีอาจภายในระยะเวลา 1 วัน)

กรณีที่เกินระยะเวลาตามที่เราได้แจ้งไว้ แล้วคุณยังไม่ได้รับ Email ให้คุณสามารถตรวจสอบ Email ได้ในส่วน Social, Promotions หรือ Junk/Spam นะครับ ทั้งนี้คุณสามารถดาวน์โหลด E-Book ได้ภายใน Email ของเราได้เลย ขอบคุณครับ ^^