เย้! เราได้ส่ง Guides ไปให้คุณแล้ว

ทาง Amoriz จะดำเนินการส่ง Guides ของคุณ ผ่านทาง Email ที่คุณได้แจ้งไว้ก่อนหน้านี้ หากคุณไม่พบ Email สำหรับการดาวน์โหลด ขอให้คุณตรวจสอบในกล่อง All Mail, Social, Promotions หรือ Junk/Spam นะครับ

ทั้งนี้คุณสามารถดาวน์โหลด Guides ได้ภายใน Email ของเราได้เลย ขอบคุณครับ ^^